Kuntouttava työtoiminta

Peruspalvelukuntayhtymä Soiten ostamaa kuntouttavan työtoiminnan palvelua Keski-Pohjanmaan alueella asuville työttömille henkilöille. Muista kunnista tulevien kanssa tehdään erilliset sopimukset.

Mitä?

Startti, työ- ja toimintakyvyn arviointi, kuntouttava työtoiminta, yksilövalmennus ja teemapäivät tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja asiakkaan palvelutarpeeseen.

Miksi?

Tavoitteena on ylläpitää työttömänä olevan henkilön toimintakykyä sekä edistää työ- ja koulutusmahdollisuuksia. Tarkoituksena on kohentaa hyvinvointia ja ylläpitää elämänhallintaa sekä sosiaalisia taitoja. vahvistaa asiakaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä

Miten?

Kuntouttava työtoiminta on ohjattua työskentelyä Kokkotyö-säätiön toimipisteiden eri työosastoilla. Työtehtävät suunnitellaan yksilöllisesti ja tavoitteellisesti sekä laaditaan jatkosuunnitelma. Tavoitteiden sujumista ja toteutumista arvioidaan työtoimintajakson aikana säännöllisen väliajoin yhteisesti.

Kenelle?

Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelmaan kuuluvana toimenpiteenä, jolloin sovitaan kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta. Tarkoitettu työttöminä oleville työnhakijoille työllistymismahdollisuuksien, elämänhallinnan ja kuntoutumisen edistämiseksi.

Niina Kuorikoski
Yksilövalmentaja
Kuntouttava työtoiminta
avvan.xhbevxbfxv@kokkotyo.fi
Puh. 050 467 8452