Integra-hanke

integra logot

Mitä?

Hankkeen tarkoitus on tukea maahanmuuttajien urapolkua kohti työelämää, opiskelua tai oppisopimusta. Hankkeessa kehitetään uusi toimintamalli työpajoille. Työpajatoimintaan luodaan ja mallinnetaan valmennusprosessi, joka vastaa paremmin maahanmuuttajavalmentautujien tarpeita. Uuden menetelmän avulla maahanmuuttajat aktivoidaan, motivoidaan ja sitoutetaan valmennusjaksoon sekä tuetaan jakson jälkeisiä jatkopolkuja. Malli edistää maahanmuuttajien integraatiota suomalaiseen yhteiskuntaan, parantaa heidän kielitaitoaan ja lisää heidän mahdollisuuksiaan päästä työelämään.

Miksi?

Tilastojen mukaan maahanmuuttajien työllisyysaste, erityisesti naisten, on huomattavasti koko väestön työllistymisastetta matalampi. Maahanmuuttajista merkittävä osa on jäämässä ulkopuolisiksi kotouttamistoimenpiteiden jälkeen. Sosiaaliset kontaktit suomalaisiin ja suomalaiseen yhteiskuntaan jäävät vähiin. Työikäisten määrä Suomessa vähenee ja maahanmuuttajissa on potentiaalista työvoimaa, kun heidän työllistymismahdollisuuksiaan parannetaan. Useissa selvityksissä ja maahanmuuttajahankkeissa lyhytkestoisten koulutusten aiheuttamat ongelmat on nostettu esille merkittävinä työllistymistä estävinä tekijöinä. Kehitettävä työvalmennusjakso tulee kestämään noin vuoden.

Kenelle?

Työttömät Kokkolan ja Kannuksen alueella asuvat aikuiset maahanmuuttajat, joiden työllistyminen on vaikeaa ja joiden mahdollisuudet toimia ja selvitä itsenäisesti Suomessa ovat heikentyneet.

Miten?

Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan erilaisia työvalmennuksen toimintamalleja ja uusia räätälöityjä menetelmiä Kokkotyö-säätiön työpajatoimintaan. Maahanmuuttajat tulevat hankkeeseen non-stop -periaatteella, jolloin he saavat oikea-aikaisesti työpajavalmennusta. Uuden menetelmän avulla maahanmuuttajat aktivoidaan, motivoidaan ja sitoutetaan valmennusjaksoon, ja sen avulla tuetaan jakson jälkeisiä jatkopolkuja.

Marika Ahola
Yksilövalmentaja
Telakkapaja (Varustamo)/Kokkola
znevxn.nubyn@kokkotyo.fi
Puh. 040 547 9925

Liitetiedosto(t): Hanke-esite